petak, 15. svibnja 2015.

SEO uspijeh, redizajn i globalizacija

www.webstudioero.com
Što reći. Mogao bi biti ili samokritičan ili autoafirmativan što se tiče situacije sa poslom oko izrade web stranica. Neki bitni momenti su izrazito pozitivni. Tu ubrajam da sam otkako sam pokrenuo Web Studio Ero poprilično ovladao mogućnostima HTML-a i korištenjem raznih programskih kodova. Savladao sam i CMS programske platforme kao što su Wordpress i Joomla. Što se tiče CMS platformi dosta pažnje i vremena sam posvetio "generičkim" bootstrap dizajn  predlošcima, kao i raznim modulima i extenzijama.
Ipak moram reći da nisam zadovoljan kako se odvija vrlo bitan aspekt posla, a to je novi poslovi. Istina imam u izradi jednu stranicu već neko vrijeme i programski je riješena. Još trebam dobiti tekstove i fotografije koje treba posložiti na svoja mjesta, SEO optimizirati stranicu i prijaviti je na tražilice.
Tako dakle, nije da posla nema i da se ništa neradi. Ipak istina je da me to kreativno ne ispunjava. Moj cilj je da posao generira posao i da se uvijek dešava nešto novo.
Inače mogao bi kriviti tržište ili neznam već koga no razlog stagnacije u poslu je sigurno samo moja odgovornost. Pozitivno je da mogu ponuditi extra SEO optimizaciju i dobre pozicije na tražilici. Pozicija Web Studio Ero na Google.ba to dokazuje. No ciljno tržište Hercegovine je malo i svi već imaju stranicu i nekoga tko je održava.
Stoga sam se ja odlučio na blagi zaokret u kursu kada je u pitanju ciljno tržište. Logički je da ciljam i na Hrvatsku, no honorarna djelatnost nasuprot mnoštvu tvrtki koje se time profesionalno bave je vjerojatno unaprijed izgubljena bitka. Da idem sa nekim niskim cijenama to mi nije ni interes ni način. Možda je najbolji pristup geekovski, tj. neka ekskluziva i biti ono osoba za sve kada je web u pitanju, računala, mobiteli, društvene mreže.. Na tragu toga sam na stranici izmijenio pozadinsku sliku koja je sada više globalno orijentirana. Blago sam izmijenio i shemu boja. Odnedavno je na stranicu integriran i google translate, tako da ako je dobre volje i ako se želi se web stranice mogu izrađivati za klijente koji nisu zemljopisno ili jezički bliski. Na stranicu sam dodao i Pay Pal tako da se izrada stranice može platiti i preko interneta.
Pitam se jesam li uradio sve da posao krene? Vjerojatno nisam, no agresivne reklamne kampanje su skupe, u svijetu je recesija uzrokovana vještaški generiranom prekomjernom potrošnjom koja nema realne utemeljenosti. Ja ovu svoju aktivnost doživljavam afirmativno jer sam ipak uspio "pohvatati sve konce" i marionetu zvanu Web Studio Ero koliko toliko reprezentativno prikazati. Posla će nadam se valjda ipak biti...